pin up casino indiahttps://mostbet-cazino.kz/https://pinup-oyun.com/1winonewin

Outsourcad rekrytering

För våra kunder är rekrytering en nyckelfaktor för att de ska nå sina affärsmål.  Det krävs både tid och kunskap att bygga upp professionella processer och system med syfte att identifiera, attrahera och kvalificera kandidater. 

Rekrytering är nyckelfaktorn

Avancos har i över tjugo år hjälpt företag inom våra affärssegment att vinna dragkampen om de kandidater som kan ta våra kunder till nästa nivå. 

Logiken att outsourca delar av rekryteringen är densamma som för juridiska tjänster, bokföring eller andra områden där det finns specialiserade företag som kan skapa värde på olika sätt. Våra erfarna konsulter börjar med att utvärdera era nuvarande processer för att sedan bygga på det som fungerar och tillsammans utvärdera vilka lösningar ni anser passar er organisation. 

Det kan röra sig om att bygga en fungerande rekryteringsprocess, implementera ett nytt rekryteringssystem eller lägga om rekryteringsstrategin för att bäst nå ut till den pool av kandidater ni söker. Vårt fokus ligger på att nå den ”passiva” poolen av kandidater, vilket innebär en mer proaktiv metodik som i sin tur kräver en viss typ av kommunikation och process för att fungera optimalt.

Anledningar till att outsourca hela, eller delar av din rekrytering

Spara tid för HR-funktioner och chefer. Detta genom att låta dem fokusera på de uppgifter som är kritiska för kärnverksamheten. Genom förbättrade processer och automatiserade system minskar tidsåtgången för att rekrytera ny personal.

Spara pengar med rätt processer och system som gör det möjligt att mäta kostnader (inklusive kostnad per rekrytering). Vi hjälper er att ställa om ineffektiva processer och introducerar istället hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Förbättra ert rykte genom våra processer och system som syftar till att ge en god kandidatupplevelse i alla led. Ett av de mest kostnadseffektiva ”employer branding”-investeringar ni kan göra är att säkra att de individer som vill vara med på er resa får ett gott intryck av er.

Höj kompetensen på ert team genom att förbättra urvalet och kvalificeringsprocessen i era rekryteringsprocessen.

Minska risken och öka flexibiliteten genom att använda vår skalbara lösning.

Tillsätt kandidater snabbare och minska chansen för sent bortfall genom att implementera Avancos process.

Rulla till toppen