MILJÖ

MILJÖ 


Miljö spelar en allt viktigare roll i samhället och håller på att integreras i allt fler verksamhetsområden. Efterfrågan på kompetens inom miljöområdet har öka kraftigt och förutspås att öka kontinuerligt.


Avancos har erfarenhet att rekrytera erfaren kompetens inom en rad miljöområden; från experter inom förorenad mark och MKB, till experter inom miljö- och hållbarhetsarbete i byggnader. Genom att vi ett upparbetat nätverk och förståelse för de kunder och kandidater vi hjälper, har vi goda förutsättningar att hjälpa våra kunder att växa samt våra kandidater att hitta nya utmanande roller.


Kunskapsområden vi har placerat kandidater inom inkluderar bland annat:

  • MKB
  • Förorenad mark
  • Miljö- och hållbarhetsarbete
  • Provtagning
  • Miljöstyrning i byggprojekt
  • Hydrogeologer
  • Bullerutredning
  • Akustik
  • Naturvärdesinventering
  • Ekologi


Kontakta oss gärna för att få en första översikt av vår process och hur vi kan hjälpa er rekrytera erfaren kompetens, eller alternativ utforska om vi har någon individ i vårt nätverk som kan passa er verksamhet.

Org.nummer: 556870-1352

© 2020 Avancos Scandinavia AB