INSTALLATION

INSTALLATION   

I och med den kraftiga nybyggnation och den pågående uppgraderingen av fastighetsbestånd och anläggningar har kompetens inom installation blivit allt mer svårrekryterad. Dessutom har kompetenskraven ökat vilket medfört att det inom många yrkessegment finns få relevanta kandidater att välja mellan.


Avancos har ett brett nätverk inom många kompetensområden inom installation. I en bransch där de mest eftertraktade kandidaterna ofta byter företag via sitt eget nätverk är vi väl positionerade att nå ut till kandidater som ditt egna nätverk inte når, och som inte har tid eller behov att aktivt leta efter nya jobb.


Kunskapsområden vi har placerat kandidater inom inkluderar bland annat:


  • VVS
  • Projektering el/tele
  • Revisionsbesiktning
  • Installationssamordning
  • Projektledning
  • Brandteknik
  • Belysning

 


Kontakta oss gärna för att få en första översikt av vår process och hur vi kan hjälpa er rekrytera erfaren kompetens, eller alternativ utforska om vi har någon individ i vårt nätverk som kan passa er verksamhet.

Org.nummer: 556870-1352

© 2020 Avancos Scandinavia AB