INDUSTRI

INDUSTRI   

Industrisektorn är kraftigt konkurrensutsatt och företag inom industri tenderar att behöva allt flexiblare lösningar. Det finns inom många kompetensområden inom industrin brist på erfaren personal vilken i vissa fall också försvårars av industrins geografiska utspriddhet.


Avancos har lång erfarenhet av att rekrytera expertkompetens inom industrin såväl i Sverige som internationellt. Vi har god förståelse för branschen och ett upparbetat nätverk av kandidater som vi genom att använda en effektiv process och teknologi kan nå ut till.


Kunskapsområden vi har placerat kandidater inom inkluderar bland annat:


  • Projektledning
  • Produktionsplanering
  • Platschef
  • Konstruktion
  • Process- och produktionsteknik
  • Inköp


Kontakta oss gärna för att få en första översikt av vår process och hur vi har hjälpt er rekrytera erfaren kompetens, eller alternativt utforska om vi har någon individ i vårt nätverk som kan passa er verksamhet. 


© 2020 Avancos Scandinavia AB

Org.nummer: 556870-1352