INFRASTRUKTUR

Org.nummer: 556870-1352

© 2020 Avancos Scandinavia AB

INFRASTRUKTUR 

Infrastruktursektorn expanderar kraftigt i Sverige. En kompetensbrist i kombination med att flertalet utländska aktörer etablerar sig i Sverige gör att det blir allt mer utmanande att få tag på rätt kompetens.


Avancos har erfarna konsulter som specialiserat sig inom rekrytering för infrastruktursektorn samt ett gediget nätverk, system och process för att nå ut till erfaren kompetens. Inom vissa spetskompetensområden har vi tillgång till upp mot 80% av relevanta kandidater som i regel inte nås av annonsering, ert egna nätverk eller andra rekryteringskanaler.


Kunskapsområden vi har placerat kandidater inom inkluderar bland annat:


  • Projektledning
  • Brokonstruktion
  • Vägkonstruktion
  • Anläggningskonstruktion
  • Kalkyl/cost estimation
  • Inköp
  • Produktionsplanering
  • Geoteknik
  • Site management
  • Affärsutveckling

 


Kontakta oss gärna för att få en första översikt av vår process och hur vi kan hjälpa er rekrytera erfaren kompetens, eller alternativ utforska om vi har någon individ i vårt nätverk som kan passa er verksamhet.