CHEFS-OCH SPECIALISTREKRYTERING

CHEFS- OCH SPECIALISTREKRYTERING

Vid varje rekryteringsuppdrag utses en kundansvarig samt en rekryteringskonsult som har erfarenhet från din bransch. Rekryteringen sker i enlighet med nedan beskrivna process.


Uppstartsmöte & Kravprofil


Vi går grundligt igenom rollen, företagets/avdelningens struktur. Samt andra aspekter som är relevanta för att kunna hitta och kvalificera rätt person. Ofta är det typen av projekt, erfarenhet hos personerna i gruppen, eller annan mer detaljerad information som kan vara avgörande för att kunna attrahera rätt kandidater.

Om det är en roll som vi tidigare arbetat med så går vi igenom möjliga benchmark-kandidater vi har i vårt nätverk och diskuterar vår erfarenhet av marknaden och komptensbilden för den specifika rollen.

Efter mötet skickar vi en skräddarsydd jobb-beskrivning, första mållista på färetåag  samt kravprofil för godkännande.


 

Kandidatsourcing


Vi går först igenom vårt interna nätverk av kandidater för att sedan aktivt söka efter ytterligare kandidater som bedöms lämpliga för rollen. Vi har dedikerade sourcingspecialister som använder flertalet kanaler för att identifiera kandidater. Genom de verktyg vi använder oss av kan vi kartlägga upp mot 60-80% av potentiella kandidater. Vi har även tillgång till kandidater som inte finns på sociala medier såsom Linkedin eller jobb siter.


 

Vårt arbetssätt


Då vår process riktar sig till passiva – ej aktivt jobbsökande kandidater – krävs det professionell och nära kommunikation med kandidater. Vid byte av företag och roll krävs det för de flesta kandidater tydligt mervärde vilket betyder att vi måste förstå deras perspektiv, arbetssituation, sociala situation samt vad som skulle få dem att överväga en ny roll. Vår utgångspunkt är att om vi lyssnar på och genuint verkar för kandidatens bästa så har vi bättre förutsättningar att kunna förse våra kunder med rätt kompetens. Våra konsulter genomgår kontinuerligt träning i alla aspekter av rekryteringsprocessen och vi kan på ett förtroendeingivande sätt disktura moterbjudande, ge coachning om uppsägning samt styra processen framåt.


 

Utvärdering av kandidater


Våra intervjutekniker, tester och utvärderingsprocess skiljer sig beroende på av roll. Vi använder oss bland annat av psykometriska tester, tester av logisk och konceptuell förmåga och strukturerade djupintervjuer. Vår utgångspunkt är att personbedömningar har högst träffsäkerhet när de sammankopplas till rollens och affärsverksamhetens innehåll.


 

Rapportering & marknadsinformation


Veckovis skickar vi en rapport som ger full insyn i vår process. Som kund kan du följa vilken kompetens vi närmar oss, kandidaters feedback på rollen, anledningar till att kandidater inte kommer in i processen, samt annan marknadsinformation som kan vara av värde. Att få en god bild av marknaden tillsammans med urvalet ger en försäkran att du erhållit de bästa möjliga kandidaterna för rollen.

Vi tar våra kandidaters integritet på stort allvar så inga listor med namn återges i vår rapportering utan deras tillåtelse. 

Org.nummer: 556870-1352

© 2020 Avancos Scandinavia AB